04-Mar - 08-Mar
04-Mar
08-Mar
Milan
5 Days / 4 Nights
5 Days
4 Nights

Hotel name
Tour price
Corallo Milano Hotel
Italy  5 / 4  RO
148 €
Order
Lugano Hotel
Italy  5 / 4  BB
226 €
Order
Venini Hotel
Italy  5 / 4  BB
239 €
Order
259 €
Order
329 €
Order
Pierre Milano Hotel
Italy  5 / 4  BB
429 €
Order