13-Jun - 16-Jun
13-Jun
16-Jun
Athens
4 days/ 3 nights
4 days
3 nights

Hotel name
Tour price
Alma Hotel
Greece  4 / 3  RO
174 €
Order
Galaxy Hotel
Greece  4 / 3  BB
291 €
Order
Blue Sea Hotel
Greece  4 / 3  BB
323 €
Order
Coral Hotel Athens
Greece  4 / 3  BB
356 €
Order
Athens Marriott Hotel
Greece  4 / 3  BB
572 €
Order