22-Dec - 25-Dec
22-Dec
25-Dec
Rome
4 days / 3 nights
4 days
3 nights

Hotel name
Tour price
Acropoli Hotel
Italy  4 / 3  RO
268 €
Order
San Remo Hotel
Italy  4 / 3  BB
287 €
Order
Tempio di Pallade Hotel
Italy  4 / 3  BB
293 €
Order
Luce Hotel
Italy  4 / 3  BB
307 €
Order
Torino Hotel
Italy  4 / 3  BB
313 €
Order
Radisson Blu
Italy  4 / 3  BB
417 €
Order