13-Dec - 16-Dec
13-Dec
16-Dec
Rome
4 days / 3 nights
4 days
3 nights

Hotel name
Tour price
Tre Stelle
Italy  4 / 3  RO
149 €
Order
Tempio di Pallade Hotel
Italy  4 / 3  BB
169 €
Order
PortaMaggiore Hotel
Italy  4 / 3  BB
179 €
Order
Archimede Hotel
Italy  4 / 3  BB
189 €
Order
Torino Hotel
Italy  4 / 3  BB
209 €
Order
Grand Hotel Ritz
Italy  4 / 3  RO
259 €
Order