20-Nov - 24-Nov
20-Nov
24-Nov
Budapest - Vienna
5 days/ 4 nights
5 days
4 nights

Hotel name
Tour price
Easy Budapest Oktogon Hotel
Budapest  2 / 2   RO
Mozart Hotel
Vienna  3 / 2  BB
162 €
Order
Silver Hotel
Budapest  2 / 2   BB
KIBI rooms
Vienna  3 / 2  BB
219 €
Order
City Inn Hotel
Budapest  2 / 2   BB
Exe Vienna
Vienna   3 / 2  BB
259 €
Order
Queen’s Court Hotel & Resort
Budapest  2 / 2   BB
Sans Souci Wien Hotel
Vienna   3 / 2  RO
299 €
Order